2009 m. vasario 20 d., penktadienis

iš negudrių senų legendų (2)

"Negudrios senos legendos"- taip vadinu praktiškai niekam nebereikalingus daiktus, kuriuos padedu čia, nelabai suvokdamas tikslą, kuriam galui tai darau. Gal kada nors užeis noras ką nors pratęst, arba perskaityt, arba pasiginčyt.
Medžiagas pavogiau, nesiklausdamas autorių. Aš netikiu kopyraitais internete.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ukbaro enciklopedija
(autorius Troy ir kt. pan.)


Tai tokio Ch.L.Borcheso/ arba Ch.L.Borges , kaip kam patinka / įkvėpta tema. Perkelta iš senų Užuovėjos labirintų,bo ten imtų ir vieną dieną prapultų. Beje šis perkeltas tekstas irgi jau nepilnas. Kai kurie Ukbaro enciklopedijos straipsniai mistiniu būdu jau yra pradingę amžiams. Tai yra žinoma man. Kitiems yra dar kažkas žinoma. Žinias šiems tekstams teikė Mistra, Cronopio,troy, Baristeris,Margarita,Minis,Amliw. Nenurodyti kievieno straipsnio autoriai specialiai. Nes negi jie kūrė Ukbarą.... Ukbaras buvo ir yra visados,tik žinios apie jį kartais prapuola.

O dabar dar kopija ir čia. Nesiklausiant autorių, savavališkai pavagiant. Nors mums ir nereikalingas daiktas. Bet Lizdai irgi ne amžini, tegu būna, gal kada pardavimui pravers. :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Ukbaro klimatas. Griežtai musoninis. Lyja nuo birželio mėnesio iki kitų metų birželio mėnesio. Ukbaro gyventojai prisitaikę prie tokio klimato puikiai. Kol lyja jie užsiimaa rankdarbiais, kiek protingesni kuria eilėraščius bei lavina savo intelektą. Sausu periodu - vidutiniškai apie šešias dienas per metus jie puola aktyviai daugintis ir kitaip kvailioti.

Ukbaro kulinarija. Dėl drėgno klimato galimi užauginti tik ropliai , galvakojai moliuskai, varliagyviai bei musės. Jie su džiaugsmu ir valgomi. Bet kadangi plebėjai įtaria esant Tlione ir kitokio maisto Ukbaro valdovai kasdien išduoda apie 500 gr. alkoholio kiekvienam suaugusiam Ukbariečiui dezinfekcijos tikslams ir kad ramiau būtų. Tad visi geria, išskyrus tik sausąjį sezoną, kai visi dauginasi.

Ukbaro (ar Uqbaro?) verslai. Pagrindinis gyventojų verslas – verstis nuo šono ant šono, tam kad šiek tiek apšilti ir apdžiūti. Gudresni gyventojai susikurdavo du laužus ir ramiai, suvartoję savo alkoholio dozę, gulėdavo nesivartydami ir kaupdavo savo energiją dauginimuisi. Retkarčiai versdavosi medžiokle, žvejyba ar kita gyvybinio pobūdžio ūkine veikla.

Uqbaro šventės:

Ukbaro pramonė

Uqbaro medicina .

Ukbaro istorija.

Ukbaro istorija.[/I] Ankstyviausias laikotarpis. II dalis. Archeologiniai duomenys:

Ukbaro istorija. Ankstyviausio laikotarpio pabaiga. III dalis

UKBARO GĖLĖS.Tlione gėlės randasi iš šalčio.Vasaros sniegui iškritus,pasirodo pirmieji pumpurai.Pražysta tuomet,kai pajunta praeinant ukbarietį nenešiojantį akmens ant širdies.Žydi tol kol nuskins.Skinti žiedai sudūžta į smulkias aštrias šukes.Mėgiamiausia gėlė yra vanilinio skonio Submarinas.Todėl gavęs dovanų saują sudaužyto Submarino,gyventojas būna laimingas ištisą akimirką.

UKBARO POEZIJA. Tlione gyvena garsus poetas. Kadangi Ukbara ir Tliona skyria Liu kalnas tai visa Ukbaro poezija remiasi vienu pagrindiniu vaizdiniu" Meistras uz Liu Kalno". Taip ir knygos leidziamos: keli Meistro posmai ir tada jau ukbariecio- poeto posmai.
Specifinis Ukbaro poezijos bruozas - saves zeminimas ir dregmes jausmas persmelkiantis visus tekstus - is salies ziurint yra labai idomus ir issiskiriantis:
Citata:
Paslysdamas nusilenkiu nuolankiai
žinančiam ir gębančiam iš Liu,
didybėje jo ištirpstu aš blankiai
ir būdamas gličiai žaliu
dainuoju didįjį iš Liu


Ukbaro dramaturgija. Remiasi Ubandoxi suformuluotais principais - kvadratu kvadrate. Tai yra keturi veikėjai su keturiomis sąvybėmis. Pastovus tik Gerasis Raudonasis Drakonas. Jis atsklendžia nubausti nuobodžiausią veikėją pjesės pabaigoje. O šiaip vyrauja tokie veikėjai: melagis tėvas, kurva duktė, narkomanas sūnus, motina debilė. šiuolaikiniai dramaturgai naudoja pažangius personažus: kurvą sūnų, debilą tėvą, motiną narkomanę ar net dukrą internautę.

iš Ukbaro poezijos

Povandeninį tyliai plaukiantį
į tūkstantį aštriai suskilusį,
sudrėkusiai nekantriai laukiančiai -
atnešiu tarytum nemylimai.
Kad trumpai pasidžiaugtum dūžtančių,
kad bjauriai pavadintum atnešusį,
ir pabertum visą tą tūkstantį
ten, ... kur nagingas iš Liu kasosi.


Čia buvo Tas iš Liu...
Kai dar nebuvo mūsų,
menkų, šlapių, žalių,
apskretusių lig pusės.
Kai dar nebuvo nieko.
Ar prisimint galiu?
Tik patikėti lieka -
čia buvo Tas iš Liu.

Ukbaro istorija IV dalis.

Ukbaro matematika
.
Ukbaro retorika

Ukbaro kovos menai


Ukbaras. Poezijos mokyklos
.
Dėl dažnų lietų ir depresyvios psichikos sandaros beveik visi Ukbare yra rašantys eiles. Vyksta tradicinės kasmetinės Poezijos pavasario varžytuvės. Blogiausios poezijos mokyklos atstovai yra žudomi tradiciniu Ukbare būdu - įkasami iki kaklo į žemę ir ten palaipsniui paspringsta lietuje. Tiesa humanizmo sumetimais jiems leidžiama mirti atsigręžus Liu kalno link.
Tai skatina aukštą Ukbaro poezijos lygį.

Ukbaro terorizmo pagrindai


Ukbaro choreografija

Siekiant šokiu išreikšti tautos dvasią Ukbaro gyventojai savo šaunumą demonstruoja šokdami. Geriausias rezultatas yra šokio metu pasiekti kuo daugiau purslų iš balos kurioje šokama. Tuo išreiškiamas susižavėjimas Ukbaro klimatu bei gyvenimo būdu. Šokama paprastai trise idant būtų galimybė dramatizuoti šokį bei išreikšti kuo daugiau emocijų.
Jei po ypač audringo šokio išsitaško bala(bet tai praktiškai labai retas atvejis) tiems šokėjams nebereikia niekada gyvenime šokti. Giminėje apie juos sklando garbingos istorijos ir pasakojami pasakojimai.
Šokėjas Kuris Ištaškė Balą paprastai iškart nužudomas , kad nesikankintų likusį gyvenimą, kuriame nebeturėtų ko siekti..

Ukbaro gyventojų populiacija


Ukbaro archeologija

.
Ukbaro paradoksai


Ukbaro teisė

Ukbaro laiškai


Ukbaro tautinės mažumos

Rusų nėra. Ir atrodo nebus.
Kartą per metus ukbariečiams pranešama ši žinia ir tą dieną pragiedrėja.

Ukbaro spauda

Ukbaro encikopedijos falsifikatoriai

Nelabai rimti tyrinėtojai pareiškė, kad Ukbare įmanoma siuntinėti paštu popierių. Šmeižtas ir visiškas Ukbaro klimato paniekinimas. Ukbare toks trapus dalykas kaip popierius praktiškai negali egzistuoti dėl ukbariškos drėgmės.
Ambasadorius Liu kalnui Ubandis įgaliotas paneigti visas tokias insinuacijas. Svarbų tekstą ukbariečiai iškala akmenyje arba perduoda eiliuota forma vienas kitam . Taip pat ponas Ubandis pareiškė, kad ukbarologai - falsifikatoriai negaus ateityje vizos į jo šalį.

Ukbaro falsifikatai

Falsifikavima yra nacionalinis ukbariečių užsiėmimas. Pats Ubandis bandė jį sufalsifikuoti, teigdamas, kad Ukbare falsifikatoriai yra išgyvendinami, baudžiant juos vizų atėmimu. Vis dėlto naujiausi eksperimentiniai tyrimai rodo, kad pats Ubandis buvo niekas kitas, kaip didysis falsifikatorius, bandęs įteigti savo pavaldiniams tokias falsifikuotas mintis, kaip antai: dėl drėgmės Ukbare nėra popieriaus, arba ukbarologas Troy nenulipa nuo Liu kalno. Šie falsifikatai yra kruopščiai fiksuojami Didžiojoje Ukbaro tiesos knygoje.

Didžioji Ukbaro Tiesos Knyga ir Penki principai

Visiems Ukbare yra žinoma, kad Didžiojoje Ukbaro Tiesos Knygoje yra prarasti pirmieji puslapiai kuriuose buvo išdėstyti Penki Principai. Todėl bet koks sąmokslininkas norėdamas oranizuoti perversmą ar šiaip gerą aferą paskelbia žinąs ir turįs Penkis Principus. Pasibaigus eiline nesėkme eiliniam sąmokslui po ilgų žudymų ir kankinimų paaiškėja , kad vėl nėra Penkių Principų.
Niekingi plagiatoriai kitose šalyse netgi rašo tekstus išdėstydami argumentus penkiais punktais. Bet kokio tokio rašeivos už patyčias iš Didžiųjų UKbaro Penkių Principų laukia penkių dienų skandinimas, deja teisingumas dar ne visada pasiekia visus.

Ukbaro mokslas. Teorinė fizika.

Dėl lietingų oro sąlygų fizika plėtojama neempirinė, tik teorinė. Garsiausias pasiekimas - Dienų keitimo principas. Jis naudojamas spręsti ypatingai svarbias valstybines problemas. Susėdę ratu Ukbaro fizikai iškviečia dienos, kurią reikia panaikinti, kvarkus ir grubiai jiems įsako dingti už Liu kalno. Diena , kurios nereikia , tokiu būdu panaikinama.
Pavyzdys, Ubandoxi pabodo jo žmona Ui. Tad fizikai panaikino vestuvių dieną iš istorijos . Jei nėra vestuvių dienos - tai nėra ir vestuvių.
Su anos dienos kvarkais už Liu kalno dingo ir Ui.

Ukbaro optimizmas

Uqbaro sausros

Ukbaro svetingumas

Ukbaro dovanos

Ukbariečių mandagumo vizitai

Ukbaro sportas

Ukbariečių nuomone sporto Ukbare nėra. Kitos pasaulio dalys su tuo nesutinka ir labai nemėgsta, kai Ukbaro piligrimai išvykę už Ukbaro ribų pradeda kviesti į pasimatymus vietines moteris ir merginas. Kitos Pasaulio dalys nemėgsta to ne todėl, kad joms iš principo nepatiktų Ukbaro piligrimai, kurie palyginus yra netgi labai savimi išvaizdūs bei šviesaus mąstymo. Blogai yra tai, kad Ukbaro piligrimų pasimatymai įvaro nepilnavertiškumo kompleksą Kitų Pasaulio Dalių garbinamiems asmenims. Iliustruotina yra istorija, kuomet Ukbarietis pakvietęs į pasimatymą merginą pagal visas Ukbaro etikos normas bei tradicijas, įmetė 25 tritaškius iš eilės pagal tos šalies neįsidemėtinos sporto šakos supratimą į vietinio Karaliaus šlovės arkoje pagabintą ąžuolo vainiką, mėtydamas pernokusius arbūzus. Ukbare tai būtų buvusi įžanga pasiūlymui viešai pereiti alėją įsikibus į parankę, tačiau paklaikusi vietinių minia nustūmė merginą į šoną siūlydama pasirašyti kažkokius popierius. Perskaičius popierius Ukbariečiui pasirodė kvaila keletą kartų per savaitę visas rūmuose susirinkusias merginas kviesti pereiti alėją, ir jis išėjo ieškoti merginos, kuriai galėtų pasiūlyti pavakarieniauti. Siūlymas vakarieniauti, anot vietinių gyvenotjų, buvo ne kas kita, kaip iki šiol neregėtas tos Pasaulio Dalies šuolių su lazdmois per telefonų laidus pasiekimas.

Todėl, kaip bebūtų apmaudu Ukbaro moterims ir merginoms, nė vienas savimi išvaizdus bei šviesaus mąstymo Kitų Pasaulio Dalių vyriškis nėra sugebėjęs tinkamai pakviesti į pasimatymą Ukbaro moterų, ir todėl sklando gandai, kad Ukbaro moterys nėra pakankamai gražios.

Ukbaro dizainas

Ukbaro dizaineriai nuo seno garsėja savo lietvamzdžiais. Dėl palankių oro sąlygų šis menas yra perduodamas iš kartos į kartą, tad ukbariečiai yra pasiekę didelių laimėjimų lietvamzdžių kūryboje. Kurdami lietvamzdžius meistriškai naudoja įvairias medžiagas, atranda naujas savybes ir kas kartą tobuliną lietvamzdžių funkcionalumą.

Ukbare yra rengiamos kasmetinės lietvamzdžių parodos. Nepaisant to, kad kievienas ukbarietis prie savo namo pritvirtino originalius dizainerių lietvamzdžius, kasmet atsiranda vis nauji sprendimai. Jų kūrimas labai užslaptintas ir saugomas po devyniais užraktais. Kasmetinių parodų metu dizaineriai žiūri vienas į kitą iš apačios ir stengiasi nutraukti vandens tiekimus konkurentams, idant šie negalėtų parodyti savo sprendimo privalumų. Keturias lietingiausias savaites trunkanti paroda išaiškina geriausius. Tad Ukbaro verslininkai laukia eilėje su ukbariškais pinigais ir už mažiausią kainą perka teises į lievamzdžių gamybą.

Ukbare yra padirbinėtojų ir piratų. Tai tie patys dizaineriai. Iš vienos pusės jie saugo savo projektus ir niekam jų nerodo, bet tuo pačiu metu imasi pogrindinės gamybos, nežymiai pakeitę savo gaminio gabaritus, spalvą ir visiškai atėmę funkcionalumą. Lietų mėgstantys ukbariečiai geriau už nežmoniškus pinigus perka falsifikatą su autografais, vietoj to, kad centus mokėtų už originalius lietvamzdžius be dizainerio parašo.

Kai kurie Ukbaro dizaineriai dar neišaiškinto kvaitulio apimti mėgina emigruoti iš Ukbaro su savo idėjomis ir lietvamzdžių projektais. Tačiau Kitos Pasaulio Šalys kažkodėl tai yra pamėgusios dar 2000 metų senumo lietvamzdžių modelius ir neperka naujų pasiūlymų. Tad ten Ukbaro dizaineriai greitai suvokia savo talento apibrėžtumą ir grįžtą į Ukbarą, kur jau niekada nepakliūna į geriausių dešimtukus. Jiems yra paskiriamos pensijos, o aplink juos sukuriamas nuolatinis sausros laukas iki gyvos galvos.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mistra
Viešnia iš svetur

Neprisijungęs
Pasisakymai: 191
->Pasisakymas2004-09-07, 15:41 Atsakyti su citata

Troy buvo pradėjęs temą U. forume, kurioje paklausė Ukbaro temos "kūrėjų" leidimo eksportuoti temą į kitą forumą. Diskusija buvo ilga, joje dalyvavo daug žmonių, buvo išsakyta įvairių nuomonių. Leidimas nebuvo duotas, motyvai ir argumentai buvo plačiai išdėstyti.

Į motyvus ir argumentus Troy nesiteikė atkreipti dėmesio, temą niekingai nukopijavo be autorių sutikimo ir - rezultatus matote.

Remigai, - Tavęs kaip admino labai prašau: išimk iš Trojaus postų mano (negaliu kalbėti už kitus) rašytus gabaliukus (konkrečiai: Ukbaro šventės / medicina / Istorija, ankst. laik., II d. / Istorija IV d. / retorika / teisė / archeologija / gyventojų populiacija / terorizmo pagrindai / spauda / svetingumas / dovanos / mandagumo vizitai). Jų vieta buvo, yra ir bus kitame forume.
>>>>>>>>>>>>>
Hla
Degradas su fraku

Neprisijungęs Lytis:Vyras
Pasisakymai: 3275
->Pasisakymas2004-09-07, 15:48 Atsakyti su citata

O, kaip smagu -

Turime nauja internetini kriminala su virualiais virtualiu autoriniu teisiu pazeidimais ir virtualiomis sankcijomis. Su pasimegavimu lauksiu virtualios atomazgos. Beje, pameciau virtualios uzuovejos adresa. Gal kas virtualiai imeskite -


_________________
Niekada nebūna taip, kad nieko nebūtų. Visada kaip nors būna.
>>>>>>>>>>>>>>>

troy
Ultra dalyvis
Ultra dalyvis

Neprisijungęs
Pasisakymai: 3924
->Pasisakymas2004-09-11, 06:46 Atsakyti su citata

Ukbaro rašytojai

Ukbare yra Tikrieji rašytojai ir grafomanai. Tikrieji rašytojai rašo genialius kūrinius,bet jų niekam neduoda skaityti. Nes jie dar nerado tikro skaitytojo,adekvataus Tikriesiems rašytojams. Bet kam duoti skaityti tikrus kūrinius yra šlykštu. Nes nevykęs skaitytojas vien savo kvėpavimu gali išniekinti Tikrąjį kūrinį.
Grafomanai gi rašo bailiai sulindę į sausas vietas ir kartais yra vaikomi pagaliais iš sausų vietų Tikrųjų rašytojų.


_________________
ištiktas gyvenimo
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hla
Degradas su fraku

Neprisijungęs Lytis:Vyras
Pasisakymai: 3275
->Pasisakymas2004-09-15, 09:22 Atsakyti su citata

Ukbaro medicina

Ukbaro medicinos atsparos taškas yra idėja, kad žmogus neserga, o protestuoja prieš nesibaigiantį lietų. Potobliachas Žaliasis, šios tiesos suradėjas, gydydavo žmones atsistojęs prie tariamo ligonio lovos ir monotoniškai bambėdamas “Kokia baisi sausra”. Daugelis ligonių po dienos – kitos atsidėkodavo apmėtydami Potobliacha kas po ranka papuolė ir atsikeldavo baisingai rėkdami. Labiau užsispyrę mirdavo, tuo užsitraukdami nešlovę.

Vėlesniais amžiais tai tapo ritualu, kurio metu kaimo Bamblys būdavo apmėtomas iš anksto suruoštomis dovanomis.
Ukbaro pramone

Ukbaro pramonė yra šešėlinė. Viskas, kas pagaminta Ukbare, yra nelegalu ir net būtiniausius daiktus, tokius kaip akiniai nuo saulės, Ukbaro pramoninkai gamina prisidengdami legalia veikla. Kadangi vienintelė legali Ukbaro veikla yra menas, kiekvienas amatininkas privalo mokėti eiliuoti, dainuoti ir groti bent jau kietasprandės iguanos odos būgnu. Taciau kuo garsiau Ukbaro pramoninkas deklamuoja, dainuoja ar groja būgnu, tuo didesnį įtarimą jis kelia tvarkos prižiūrėtojams. Ypač persekiojami yra chorai bei vokaliniai-instrumentiniai ansambliai įtariant, kad yra vykdoma serijinė gamyba. Būna ir nesusipratimų. Vienu metu Ukbare buvo suduotas triuškinantis smūgis niekuo dėtiems Grafomanams. Po to sekęs rašytinės poezijos sąstingis sužlugdė šešėlinę plunksnakočių pramonę, kuri dangstė savo veiklą giedodama 96 dalių miuziklą “Ir plaukė naktimis nedaug”. Miuziklas taip pat išnyko iš Ukbaro gyvenimo, ir net tada, kuomet vėl pradėjo atsirasti Grafomanų, šešėlinė plunksnakočių pramonė nebeatsigavo. Tokių nesusipratimų praeity būta ir daugiau, todėl Ukbaro pramonė yra labai cikliška.

Ukbaro švietimas

Mokyklos Ukbare statomos langais ne į Liu kalną. Kabant už lango nepramušamai lietaus sienai Ukbaro mokytojai puikiai persisemia suicidalinėmis nuotaikomis ir jas perduoda toliau mokiniams, kurie žiūri pro tą patį langą į tas pačias lietaus sienas . Taip iš kartos į kartą perduodamas nacionalinis ukbariečio charakteris – tautos pasididžiavimas.

Ukbaro etiketas
Ukbariečiai mandagūs ir drovūs žmonės. Sutikę labiau sušlapusį mandagiai kaire koja pateškena ant jo vandens iš artimiausios balos. Teškenti dešine koja yra baisus įžeidimas, nes dešine koja vaikšto tik Didysis iš Liu, kiti gi nemoka to ir privalo verstis tik kairėmis kojomis bei rankomis.
Moterys gi kadangi sunkiai atskiria kairę nuo dešinės, tad susitikusios išvis nesiteškena, o tik droviai parodo savo kūną tuo pabrėždamos savo moteriškumą.

Ukbaro sanitarija
Ukbariečiams rūpi švara ir higiena. Todėl per didelias liūtis sanitarijos inspektoriai išvaro lazdomis į gatves ukbariečius praustis po liūtimi. Minios liūdnų ukbariečių stovi permerkti liūčių, dainuodami dainą” Vėl aš švarus bei higieniškas”. Sudainavus šią dainą dvidešimt kartų galima eiti namo jau švariam.

Ukbaro verslas
Kadangi ukbariečiai viską priversti daryti kaire ranka taip jiems niekas ir nesiseka. Keli procentai kairiarankių klesti, nes tiems viskas lengva. Kas kelis dešimtmečius, kai kairiarankų namus nuplauna potvyniai., ne tokie pasisekę ukbariečiai susirenka ir ploja katučių. Tada paskelbiamas lozungas “ Visi ukbariečiai lygūs” ir tas lozungas kabo keletą mėnesių.


Ukbaro istorija
Buvo anksčiau parašyta Ukbaro istorija, deja niekingai neteisinga. Naujoji bus Teisingiausia istorija. Senosios istorijos adeptai bus užkasami iki kaklo atsuktais veidas į Liu kalną.

Ukbaro miestai

Per lietaus šuorus retas keliautojas pamato Ukbaro miestus. Kai keliautojas papasakoja apie matytą miestą Ukbariečiai jo pasakojimo pagarbiai išklauso. Jei miestas nupasakojamas gražiai , tai keliautojas išrenkamas miesto valdytoju. Miesto valdytojas sėdi po lietumi ir stengiasi vėl įžvelgti savojo miesto viziją.
Jei vėl įžvelgia jo miestas tampa provincijos sostine.

Ukbaro mastytojai

Ukbaro mastytojų labai galingas protas. Nemastytojai pro juos praeina labai atsargiai, šokdami šonan vos mastytojas sukosti. Nes anie leidžia egzistuoti Ukbarui tik todėl, kad galvoja apie jį. Susirgę ar numirę mastytojai nebegalvoja apie Ukbarą ir Ukbaras galėtų pradingti nuo Visatos žemėlapio. Bet taip nėra nes Ubandoxi paliepė, reikia pažymėti kaip reta išmintingai paliepė, būdrauti atsarginiams mastytojams prie Dabar Mastančių apie Ukbarą. Taip Ukbaras užsitikrino amžiną egzistavimą. Tai yra kol gyvas nors vienas ukbarietis,tol bus atsarginis būdraujantis mastytojas, tol egzistuos Ukbaras

Ukbaro bibliotekininkai

Palyginus sausa vieta Ukbare yra biblioteka. Todėl dėl bibliotekos prižiūrėtojo vietos reikia labai smarkiai kovoti. Kartą per dešimt ar dvidešimt metų būna konkursas į atsilaisvinusią vietą, kai miršta eilinis bibliotekininkas. Reikalavimų sąrašas yra trumpas - privalai būti aklas ir vardu Chorchė. Nes Bibliotekoje yra paslaptys ir ne Chorchėms nėra reikalo suprasti. Bibliotekininkas paslaptis ir saugo.

Ukbarietiškas laikmatis

Ukbaro sekundė yra laiko tarpas, per kuri standartinio dyžio (standartinio Chorchės akies dydžio) lietaus lašas pralekia tarp standartinio Chorchės akių, jam šokant per standartinio dydžio balą... (Standartinės balos dydžio aprašymas, deja, neišlikęs, bet pagal kontekstą tikėtina, kad tai nebuvo vienas iš pagrindinių matavimo vienetų)... Tai viena iš priežasčių, dėl kurios standartiniai Chorchės, bematuodami laiką, galų gale apanka, vos tik pūstelėjus lediniam vėjui... (Toliau sekęs aprašymas daugiau liečia Ukbaro mediciną ir pasakojimus apie Ukbaro bibliotekininkus)...

Ukbarietiška kantrybė

Lietus tetrunka tik vieną ukbarietišką akimirksnį. Gal todėl užsieniečiai apie tuos ukbariečius, kurie prisėdę svečiuose sausrų iškankintuose kraštuose laukia lietaus, sako, kad jie "tokie svajingi romantikai"...

Ukbaro Ukbaras

Seni žmonės pasakoja kad ir tikrajame Ukbare keli agnostikai tvirtina esant įsivaizduojamą Ukbarą ir rašo slaptąją enciklopediją. Jie mano Visatą esant tokią milžinišką bei beribę, kad ukbarai kartojasi ir žodį ukbaras rašo iš mažosios raidės. . Tokios erezijos šalinkai skandinami net neatsuktais veidais į Liu kalną.
Nėra ukbariškesnio Ukbaro nei mūsų Ukbaras. Kiti Ukbarai yra erezija.

Ukbaro sporto klubai

Sportuoti visi ukbariečiai turi vienodas galimybes. Ir moterys, ir vyrai vienodai maloniai sutinkami sporto klube. Valdžia taip pat už sportą ir higieną. Todėl tik įėjęs pakliūni po dušu ir gali prasiprausti visą valandą sporto klube. Štangos ir staklės Ukbaro klimato neatlaiko, prarūdyja per mėnesį, tai sporto klubai naujų ir neperka. Tik dušas amžinas - lietus per stogą nuo Liū kalno...
Vyrai įtempia raumenis po dušu. Moterys juos stebi. Po to moterys grakščiai išsilenkia po dušu. Ir jas tada stebi vyrai.
Toks sportas yra labai ukbarietiškas.

Autorius MUka
(...) Ukbaro legendos (...)

"Lietaus Lapelis"

Ukbare sklando dar viena legenda, kuri paaiškintų svetimšaliui fenomenalią ukbariečių atmintį poezijai, jei tik nors vienas ukbarietis kada teiktųsi padeklamuoti nors vieną eilėraštį svetimšaliui, ar svetimšaliui girdint. Net visi užsienio slaptųjų tarnybų įrašai tose vietose, kur ukbariečiai deklamuoja eiles, tampa nenuskaitomais ir nepataisomai sugadintais, ką žinodami patys ukbariečiai tai kuo puikiausiai panaudoja fonui sudaryti svarbesnių slaptųjų įvykių aptarimų metu. Vienintelis tokiuose įrašuose išlikęs ir kaskart pasikartojantis žodžių junginys - "Lietaus lapelis"...
Ir tik specialiuose akvariumuose muziejaus bibliotekoje dar galima kelis iš tų eilėraščių, tik ką tik ką atvežtus iš Liu papėdės, perskaityti, vis dar mirgančius lietaus rašmenimis tekstuose, kurie čia akimirkai pasirodo ant išrasojančių lietaus akvariumų sienelių, čia ir vėl akimirksniu išnyksta, kad vien tik paraudusiuose gražuolių Chuanitų skruostuose, ar aklųjų bibliotekininkų Chorchių atodūsiuose ir tegali pamatyti ir pajusti jų lietingą dvelksmą...


Ukbaro veidrodžiai. "Meilė be atsako"

Kartais, kai nuo Liu kairiosios pusės dvelkteli stipresnis vėjas, nusileidžia Pilkoji Užuolaida. Ir tada lietus įgauna gyvsidabrio spalvą. Sakoma, kad tuo metu kuris nors vienas iš pačių jautriausių Ukbaro jaunuolių, vos žvilgtelėjęs ton pusėn, įsimyli be atsako, tampa poetu ir pradingsta...
Ir visa tai atsitinka per vieną ukbarietišką akimirksnį...
Ir plaukia Lietaus Lapeliai..
palei Pilkosios Užuolaidos kraštą..
dešiniosios Liu pusės linkui,..
Niekad Nenustojančio genami...

Ukbaro tango

Kai praeina meilės akimirkos ir baigiasi labai smarkaus lietaus sezonas(ir ateina lengvo lietaus sezonas) Ukbare šokamas tango. Instrumentai sugedę ar pamesti. Tad ukbariečiai patys šoka ir patys muša ritmą. Bibliotekininkai dainuoja "Mi Uqbaro querido". Poros sukasi lietaus šuoruose. Blyksi vyrų dantys ir moterų kojos. Šokėja šlapi ir pavargę. Bibliotekininkai kimsta. Tada tango baigiasi. Iki kitų metų.

3 komentarai:

  1. Autoriai įdomiai nuordyti. Troy - teisingai, bet kt.pan. - reikia kitus panevėžiečius??

    AtsakytiPanaikinti
  2. Labai gerai kai kai kas išsaugo tokius senus dalykėlius .Malonu buvo paskaityti.

    AtsakytiPanaikinti
  3. Sveiki, vaikinai! nuoširdžiausiai dėkoju daktarui Egwali, kurio užkeikimas padarė didelių pokyčių mano gyvenime. Tonis, mano buvęs, buvo mielas iki gyvos galvos ir nenorėjo, kad jaustųsi blogai, bet iš niekur, kur jis nustojo tikrintis, o visi rūpesčiai dingo, aš žinojau, kad viskas neteisinga, nes tai buvo akivaizdu fantastiškas ir patikimas kerėtojas, kai buvęs mane paliko už nieką, o bumas liko be galo mielas ir štai kaip jis akies mirksniu vėl atsidūrė mano rankose, dabar mes gyvename laimingai, kaip sakė daktaras Egwali. Aš naudojuosi šiuo forumu norėdamas pasidalinti savo nuostabia istorija, o tavo - ne išimtis, pabandyk ir lažinuosi, kad tu labai džiaugiesi, kad tai padarei. Prie jo galite prisijungti per bet kurią iš šių platformų. El. Paštas: Dregwalispellbinder@gmail.com / Whatsapp: +2348122948392

    AtsakytiPanaikinti